priser

Du betalar alltid när hyran är avslutad, och då kan du välja att betala på något av dessa sätt:

  1. Med Swish till nummer 123 107 3147. Kvitto skickas till din e-post-adress.
  2. Via faktura till din e-post-adress. Håll koll på din Inbox några dagar efter avslutad hyra. Får du inte fakturan? Kolla din skräppost-mapp så att den inte har hamnat där.

Observera att vi av säkerhetsskäl inte hanterar kontanter.


Vid skador eller liknande kommer en extrafaktura på skadebeloppet eller självrisken så snart som kostnaden är känd.

hästlastbil

4 timmar, inkl 10 mil - 800 kr

1 dygn, inkl 30 mil - 1450 kr

2 dygn, inkl 75 mil - 2800 kr

3 dygn, inkl 75 mil - 3900 kr

1 vecka, inkl 120 mil - 7500 kr


Extramil: 50 kr/mil


Hästtransport

4 timmar - 300 kr

1 dygn - 400 kr

2 dygn - 800 kr

3 dygn - 1100 kr

1 vecka - 2000 kr

övriga släp

4 timmar - 200 kr

1 dygn - 300 kr

2 dygn - 600 kr

3 dygn - 800 kr


För priser för täckestvättmaskinen, se tackestvatten.se där du också kan boka.

Övriga priser

Ej mockat - 250 kr

Ej upptankad bil - 100 kr plus bränslekostnad

Sanering (smitta, städning, etc) - 250 kr

P-böter - 500 kr plus bötesbeloppet

Fortkörning - 500 kr (För att bistå polis med uppgifter. Själva bötesbeloppet debiteras av myndigheten)

Skadekostnadsreducering

I händelse av en skada där du eller din häst är vållande debiterar vi dig kostnaden för att åtgärda skadan, upp till fordonets försäkringssjälvrisk. Du har möjlighet att minska den kostnaden genom att teckna en Skadekostnadsreducering (SKR) innan du hämtar fordonet.

Kostnaden är 100 kr per påbörjat hyresdygn.


Viktigt!

För att SKR ska gälla måste skadan först och främst vara en godkänd försäkringsskada. Du som hyrestagare måste också omedelbart upplysa oss som uthyrare om skadan, och vid förekommande fall larma polis eller räddningstjänst. Vid parkeringsskador krävs polisanmälan och vid smitningsskador krävs polisanmälan och vittnesuppgifter som lämnas till försäkringsbolaget.

Tecknad SKR friskriver inte hyrestagaren eller föraren från ansvar från skador som skett genom vårdslöshet, t.ex. slarvigt lastat fordon, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, tankning med fel bränsle, osv. För mer information, se hyresvillkoren.